''Sözün kudreti kelimelerle ifade edilemez.,,

22

23Dİğer Sayfa

Derdini herkese açma, başına dert açarsın.

Güzel güzel yaşamak, her güzele nasip değil.

Azminden birşey kaybetmek herşeyi kaybetmenin başıdır.

Herkesden büyüklük bekleme, küçük düşersin.

Kurtuluşa ermiş olmak için ermiş olmak şart değil ki.

Nice büyük atılımlar var, küçük adımlarla gerçekleşmiştir.

İnsanlığını göstermesi için her nefesi bir fırsattır insanın.

Küçük adımlar büyük cesaret ister bazen.

Şeytanın türlü türlü oyunları olduğu gibi, türlü türlü oyuncuları da vardır.

Yanlış anlaşılanı anlaşılmış saymak gibi bir yanlışımız var.

İnsanoğlu unutkandır, insanlığı unutur bazan.

Korkaklık erdemdir, korkulan Allah ise.

İlk yazımız, son yazımız, hep alın yazımız.