11

12Dİğer Sayfa

Hayırla anılan nice hayırsız var.

Dost uzaktan seslense de sesi yakından gelir.

Ne dediğini bilmeyenlere ne diyeceğimi bilmiyorum.

Elemi olanın kalemi de olmalı.

Unut sana Hakkı unutturanı.

Karanlığa razı olandan bir ışık bekleme.
.

Ümidi olmayandan ümidin olmasın.

Sabrı az olanın zararı çok olur.

İyiliğinden söz edecek kadar kötü değildi.

Sonunda kazananlar başında kazanacaklarına inanmış olanlardır.

Yeninin cazibesi eskidir.

Aslından okumayan okumuş sayılmaz aslında.

Her tenkidin de tenkide açık yanı vardır.

Allah’a çıkmayan yollar çıkmaz sokak sayılır.