''Sözün kudreti kelimelerle ifade edilemez.,,

3

4Dİğer Sayfa

21. İnsan bu, bir eli yaralar, bir eli yara sarar.

22. Yalnızlık ders verir insana, yalnız anlayabilse insan.

23. Ölüm kulun kapısında, kulun gözü pencerede.

24. En unutkanlar dahi ölmeyi unutmadı.

25. Puta atılan taş cevherden nadir.

26.İnsanların arasını bozanın insanlıkla arası bozuktur.

27. Allah bize dil vermiş, Allah desinler diye.

28. İşte, mazi önümüzde.

29.İlimli olan ılımlı olur.

30. Hayat bize neler öğretti, kulağımızı çeke çeke.