16

17Dİğer Sayfa

Yanlışından vazgeçmemek gibi bir yanlışı vardı.

Hayırlı bir işin bin hayırı vardır.

Büyük günah büyüklenenlere.

Zorluklarla karşılaşmak en kolay mesele.

İnsan aciz de olsa insanlıktan aciz olmamalı.

Dünyayı kaybedenlerden ol, dünyada kaybedenlerden olma.