15

16Dİğer Sayfa

Gözü dünyada olanın dünyasında gözümüz yok.

Zalimin salim kaldığı nadirattandır.

Bir kitabı alırken mutluluğu alırmış gibi oluyor insan.

Tembellik etmeye hiç üşenmezdi.

Eğriye eğri demeyenin doğruluğu doğru değildir.

Hak yolunda çeyrek sancı yarım altından değerlidir.

Geleneklere saygı gibi bir geleneğimiz vardı bizim.

Müslümanın derdini gidermek müslümanın derdi olsun.

Her noktayı son nokta sayma gibi bir yanılgısı vardır insanın.

Yerinde söylenmiş bir sözün yerinde olmak isterdim.

Bir sürü muhalifi olması sürüden ayrı olduğunu gösteriyordu.

Nefsine zıd olmayanın idraki kıttır.