1

2Dİğer Sayfa

 

Nice başlar çıbanbaşı çıktı.
Nereye uzatsam elimi kadere değdi.
Yalnızlık, kırk elle silinmeyen yazı.
Hayat, bir ömre bin muradı sığdırma telaşı.
Her işi akla bağlamak da akıl işi değil.
Dili pak olanın anlı ak olur.
Saadet saman çöpü, dünya yangın yeri.
Sözümüz düşmana da olsa, dostça olsun.
Zayıflığa katlanmak da kudret işi.
Yardım gören niceleri var, yardım edeni görmez.
İçimizde en şanslılar, işini şansa bırakmayanlar oldu.
İnsan bu, bir eli yaralar, bir eli yara sarar.
Yalnızlık ders verir insana, yalnız anlayabilse insan.
Ölüm kulun kapısında, kulun gözü pencerede.
En unutkanlar dahi ölmeyi unutmadı.