''Sözün kudreti kelimelerle ifade edilemez.,,

1

2Dİğer Sayfa

1. Alnımıza yazılmayanı yazamayız.

2. Sözün kudreti kelimelerle ifade edilemez.

3. İki dinli olmak dinsizliktir.

4. Gözü olana bu dünyada gözyaşı var.

5. Peygamberin (SAV) sünneti üzerimize farzdır.

6. Hayat bir yarış ki, Allah diyen kazanıyor.

7. Susmasını bilmeyenler konuşmamalı.

8. Tatlı söz petektendir, petek ise sanat işi.

9. Karıncayı bile incitmezdi derken, acaba karıncayı incitiyor muyuz.

10. Yarınlar işini yarına bırakmayanların olacaktır.