''Sözün kudreti kelimelerle ifade edilemez.,,

17

18Dİğer Sayfa

161.Olduğu yerde kalandan kalan birşey oldu mu.

 

162.Bireysel ahlâk toplumsal servettir.

163.Alçakları hep alçaklarda arama.

 

164. Şeytanın türlü türlü oyunları olduğu gibi, türlü türlü oyuncuları da vardır.

165. Yanlış anlaşılanı anlaşılmış saymak gibi bir yanlışımız var.

166. İnsanoğlu unutkandır, insanlığı unutur bazan.

167. Korkaklık erdemdir, korkulan Allah’sa.

168. İlk yazımız, son yazımız, hep alın yazımız.

169. İnsanlıktan anlamayanı da anlamakla mükelleftir insan.

170. Gözü olana bu dünyada gözyaşı var.