''Sözün kudreti kelimelerle ifade edilemez.,,

8

9Dİğer Sayfa

71. Okuma zevki olmayanın yazdığı zevkle okunmaz.

72. Kör gözle bak, hor gözle bakma.

73. Bazı insanların değeri zamanla anlaşıldığı gibi, gene bazı insanların değersizliği de zamanla anlaşılıyor.

74. Milli hedefler milli servettir.

75. Hayra yoran yorulmaz.

76. Nefsini mağlup edenlerle insanlık galip gelecek.

77. Çekememezlik illeti çekilecek dert midir.

78. Allah’ın adamı olmayan adam olmuş sayılmaz.

79. Yılların öğreteceğini kullar öğretemez.

80. Yıldıza yaldız gerekmez.