23

 

İnsanlıktan anlamayanı da anlamakla mükelleftir insan.

Gözü olana bu dünyada gözyaşı var.

Asıl mertlik cömertlik.

Bir kere, bin kerenin başıdır.

Var mıdır solgunlaşmadan olgunlaşan.

Kanaatin zıddı şenaattir.