21

22Dİğer Sayfa

Korkusuzluk korkunç bir silahtır.

Alçaklığa itiraz etmeyenin alçaklığına itiraz etme.

İyi bir ömre bin ömrün iyiliği sığar.

Bin kere söylenmiş sözü, bir kere daha söylemekte bin hayır vardır bazen.

Yara var, yararına, sanma her dert zararına.

Her doğruyu bileni doğru bilme.

İnsanın bir kusuru da insanda kusur aramaktır.

Ne her iyiliği dosttan, ne her kötülüğü düşmandan bil, arkadaşım Kâmil.

Mutluluğu bulmuş gibi sevinirdi, kulda kusur bulunca.

Başarının ortaya çıkması için, gayretin ortadan kaybolmaması lâzım.

Herkesi kötü bileni herkesten kötü bil.

Bela olmak, bela bulmanın ilk adımıdır.

Pişkinlik çiğliğe alamet.

İnsanların çoğu gibi olmak için insanlığın azı yeter.