19

20Dİğer Sayfa

İhlasa ermişi ermiş say.

İnsanlıktan anlamayan insanı anlar mı.

Görmediğini yok sayana ahmaklığı çok sayma.

Hesapsızlık bir nevi kitapsızlıktır.

Küçük adımlar var, büyük vebaldir.

Başarıların çoğu başarısızlığı göze alarak elde edilmiştir.

Bizi cennete çağıranlara dünya cehennem edilmedi mi.

İyiliğini unutmamak gibi bir kötülüğü vardı.

Gerçekten inanmış olmak yetmez, gerçeğe inanmış olmak lâzım.

Her kim ki insanı hafife alır, insanlıktan nasibi hafif kalır.

Ağır ifadeler hafilik belirtisidir.

Korkusunu kaybetmeyen davasını kazanamaz.

Binde bir gelenin dahi kıymeti binde bir bilinir.