© Şair Ulvi Gündüz
UHUD
Kan revan olsa bile şimdi Uhud
Kesilmez, kesmem asla senden umud
Facebookta Paylaş