© Şair Ulvi Gündüz
ORMANLARIMIZ YANARKEN
Ne saklısı var bunun, ne gizlisi kaldı hey,
Bizler güle dönmezsek, küle dönecek her şey!..