© Şair Ulvi Gündüz
MEMLEKET MEKTUBU
Demokrasi dinine
Tapan tapana ağam
Hak yoldan batıl yöne
Sapan sapana ağam

Küfür kükredi aman
Şüphe yok, ahir zaman
Ne din kaldı, ne iman
Kopan kopana ağam

Baştan başladı illet
Diz boyu şimdi zillet
Şirkten kokuyor millet
Kokan kokana ağam

Meczup dillerde müjde
Memleket geldi vecde
Demokrasiye secde
Yapan yapana ağam

Ar mağlup, izzet yenik
Vicdanlar varsa delik
Tağut elinden kemik
Kapan kapana ağam
Facebookta Paylaş